Journal Articles

 1. Bělohoubek, J., Fišer, P., & Schmidt, J. (2017). Error masking method based on the short-duration offline test. Microprocessors and Microsystems, 52, 236–250. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2017.06.007 bibtex | DOI | manuscript
  Cited by:
  1. Panek, R., Lojda, J., Podivinsky, J., & Kotásek, Z. (2018). Partial Dynamic Reconfiguration in an FPGA-based Fault-Tolerant System: Simulation-based Evaluation. 2018 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), 1–6.
  2. Cananzi, D. A., Van Hartingsveldt, E. B., & Romain, M. (2020). Logic buffer for hitless single event upset handling. Google Patents.
   US Patent 10,565,048
 2. Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR. (2019). Úroda, 341–350. bibtex
 3. Bělohoubek, J., Fišer, P., & Schmidt, J. (2021). Optically induced static power in combinational logic: Vulnerabilities and countermeasures. Microelectronics Reliability, 124, 114281. https://doi.org/10.1016/j.microrel.2021.114281 bibtex | DOI | manuscript
  Cited by:
  1. Kumar, A., Tripathi, S. L., & Subramaniam, U. (2021). Variability Analysis of SBOX With CMOS 45 nm Technology. Wireless Personal Communications.

Conferences and Workshops

 1. Belohoubek, J. (2015, May). Novel gate design methodology for short-duration test. POSTER 2015. bibtex | manuscript | poster
 2. Belohoubek, J. (2015, July). Smart re-use of hardware peripherals for better software UART. 3rd Prague Embedded Systems Workshop (PESW), 2015. bibtex | manuscript | slides
 3. Belohoubek, J., Fiser, P., & Schmidt, J. (2015). Novel C-Element Based Error Detection and Correction Method Combining Time and Area Redundancy. Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 2015, 280–283. https://doi.org/10.1109/DSD.2015.95 bibtex | DOI | manuscript | poster
  Cited by:
  1. Anderson, J.-P. (2016). Duplicate with Choose: Using Statistics for Fault Mitigation.
  2. Miškovskỳ, V., Kubátová, H., & Novotnỳ, M. (2021). Secure and dependable: Area-efficient masked and fault-tolerant architectures. 2021 24th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 333–338.
 4. Belohoubek, J., Fiser, P., & Schmidt, J. (2016, August). Error Correction Method Based On The Short-Duration Offline Test. Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 2016. bibtex | manuscript | slides
 5. Belohoubek, J. (2016, September). Využití rychlého offline testu v systému se schopností maskování jedné chyby. Počítačové Architektury a Diagnostika PAD 2016. bibtex | manuscript | slides
 6. Belohoubek, J. (2018, July). KETCube – the Prototyping and Educational Platform for IoT. bibtex | abstract | slides
 7. Belohoubek, J., Cengery, J., Freisleben, J., Kašpar, P., & Hamáček, A. (2018). KETCube – The Universal Prototyping IoT Platform. 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 148–154. https://doi.org/10.1109/DSD.2018.00037 bibtex | DOI | manuscript
  Cited by:
  1. Sandy, D. L., Gary, K. A., & Sohoni, S. (2020). Impact of a Virtualized IoT Environment on Online Students. 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 1–5.
 8. Belohoubek, J. (2018, September). Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti číslicových obvodů na úrovni mikroarchitektury. Počítačové Architektury a Diagnostika PAD 2018. bibtex | manuscript | slides
 9. Belohoubek, J., Fiser, P., & Schmidt, J. (2019, April). Using Voters May Lead to Secret Leakage. 22nd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS 2019). bibtex | manuscript | poster
  Cited by:
  1. Jagadesh, T., Remya, V., Jaishankar, B., & Murugan, K. (2021). Analysis of Static Power Reduction Techniques in Shift Registers. In Advances in Mechanical Engineering (pp. 567–577). Springer.
 10. Belohoubek, J., & R.Vik. (2019, June). Low-Cost CMOS Power Consumption Data Dependence Demonstrator Concept. bibtex | slides
 11. Belohoubek, J., Fiser, P., & Schmidt, J. (2019). CMOS Illumination Discloses Processed Data. Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 2019, 381–388. bibtex | DOI | manuscript
 12. Belohoubek, J., Fiser, P., & Schmidt, J. (2020, April). Standard Cell Tuning Enables Data-Independent Static Power Consumption. 23rd International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS 2020). bibtex | manuscript | slides | video
  Cited by:
  1. Fadaeinia, B., Moos, T., & Moradi, A. (2020). BSPL: Balanced Static Power Logic. IACR Cryptol. EPrint Arch., 2020, 558.
  2. Fadaeinia, B., Moos, T., & Moradi, A. (2021). Balancing the Leakage Currents in Nanometer CMOS Logic—A Challenging Goal. Applied Sciences, 11(15), 7143.
 13. Standard Cell Design For Data-Independent Static Power Under Illumination. (2021, July).
 14. Standard Cell Design For Data-Independent Static Power Under Illumination. (2021, July). 9th Prague Embedded Systems Workshop (PESW), 2021. bibtex | slides

Patents

 1. Belohoubek, Jan and Fiser, Petr and Schmidt, Jan. (2021). Zapojení standardní buňky CMOS se sníženou datovou závislostí statické spotřeby (Connection of a standard CMOS cell with reduced data dependence of static consumption). České vysoké učení technické v Praze. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2020-153&plang=CS bibtex
  Patent Nr. CZ 308895 B6

Reports

 1. Belohoubek, J. (2016). Error Correction Method Based on the Efficient Offline Test. Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology. bibtex | manuscript
  Doctoral Study Report
 2. Návrh redukční desky pro LoRaWAN gateway. (2020). University of West Bohemia, RVTech s.r.o. bibtex
 3. Požární senzorika-Autonomní senzorové jednotky nositelné a umístitelné pomocí UAV. (2020). University of West Bohemia, Správa informačních technologií města Plzně. bibtex

Prototypes and Samples

 1. Měřicí systém pro detekci těžkých kovů ve vodných prostředích. (2017). Západočeská univerzita v Plzni. bibtex
 2. Textilní tlakový spínač. (2018). Západočeská univerzita v Plzni. bibtex
 3. Senzor pro měření teploty a relativní vlhkosti mikroklimatu vybavený vyhodnocovacími a bezdrátovými komunikačními prvky. (2020). Západočeská univerzita v Plzni. bibtex
 4. Speciální oděvní doplněk pro monitorování otoků dolních končetin. (2020). Západočeská univerzita v Plzni; VÚB a.s.; Technická univerzita v Liberci. bibtex

Other Publications

 1. Belohoubek, J. (2021). Testability and Physical Security: The Cell-Level Approach [PhD thesis]. Czech Technical University in Prague. bibtex | manuscript | slides
 1. Belohoubek, J., & Schmidt, J. (2014). Fully asynchronous QDI implementation of DES in FPGA. bibtex | slides
 2. Belohoubek, J. (2017). The Design-Time Side-Channel Information Leakage Estimation. bibtex | slides | handout
 3. Belohoubek, J. (2019). Modulated CMOS Static Power is Data Dependendent and Observable. bibtex | slides | handout
 4. Belohoubek, J. (2019). CMOS Illumination Enables Observation of Processed Data in Power Traces. In Workshop on Practical Hardware Innovations in Security Implementation and Characterization (PHISIC 2019). bibtex | poster